1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 16. januar 1382, i hvilket ridderen Barnum Eriksen af Skarresholm skænker og skøder en gård i Bennebo til Vor Frue kirke i Bjergsteds bygningsfond.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss after wor herres føthelsses aar thusendefiræhundræthe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt granngiffleghe fore oss ouerlæset eet op[i]t parkmens breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthænkelicht meth sanne oc wisse hange[nde] jncigle jnciglet hele oc holdne oc alsthingz wel bewareth huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (= Dipl. Dan. 4. rk. II nr. 201) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet ware jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.