1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tingsvidne udstedt på Sjællands landsting 4. juni 1382, hvorved fru Gertud, enke efter Erik Barnumsen, ridder, skøder alt sit gods i Tuse herred til væbneren Oluf Grubbe.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehwndræthe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthænckelicht meth sane oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher .

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. II nr. 238) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.