1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på prior Albrecht v. Igenhusens skødning 20. april 1390 af gods til ridderen hr. Barnum Eriksen til gengæld for en gård i Høng.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale ridder e Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthellsses aar thusende firehwndrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opit pærkmens breff w raghet oc w schrapet oc j alle made w falsket oc w misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dip. Dan. 4. rk. IV nr. 208)♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.