1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 27. marts 1391 pantsætter ridderen Barnum Eriksen af Skarsholm sit gods i Tystrup til væbneren Markvard Wusteni af Klovby for 23 mark sølv. I det andet fra 25. marts 1393 pantsætter samme Barnum Eriksen sit gods i Klovby til Herman Fleming for 21 mark sølv. I det tredje fra 14. februar 1397 pantsætter samme Barnum Eriksen sit gods i Reerslev til samme Herman Fleming for 23 mark sølv.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres fothelsses aar thusendefirehwndrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsen opne pærkmens breff w raghethe oc w scrapethe oc j alle made w falskethe oc w misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alstings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. IV nr. 377 ) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. V nr. 20 ) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = Dipl. Dan.4. rk. VI nr. 278 ) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.