1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første pantsætter Niels Ivarsen af Hevringholm, ridder, Skagemands ladegård i Malmø til Mikkel Jonsen, bymand sammesteds, for 70 mark sølv; men hvis han ikke kan hjemle den, pantsætter han ham sin anden gård sammesteds, som tidligere var pantsat til denne for 60 mark sølv, således at den samlede sum er 130 mark sølv. Derpå to breve fra 31. oktober 1401. I det første erklærer Kong Erik 7. af Pommern, at Mikkel Jonsen, bymand i Malmö, på rettertinget har overdraget dronning Margrete et åbent brev vedrørende Skagemands ladegård i Malmö, som han havde fra ridderen hr. Niels Ivarsen. I det andet bevidner borgmestre og råd i Malmö, at Mikkel Jonsen, borger dersteds, havde opladt sin rettighed til Skagemands ladegård, som han fik af hr. Niels Ivarsen, til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herres føthelsses aar thusendefirehwndrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hort grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff wraghethe oc wscrapethe oc j allæ made wfalskethe oc wmisthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc allstings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD. 4. rk. VI nr. 395) ♦

Ericus dei gracia regnorum Dacie Svecie Norvegie (etc. = DD 1401. 31. okt., nr. 14011031001) ♦

Wy borghemestere oc radhmæn j Malmoghe (etc. = DD 1401. 31. okt., nr. 14011031002) ♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.