1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 30. november 1399, hvorved væbneren Gerhard Ketelhot oplader sin ret til gods i Bådesby, Langholm og Gloslunde til hr. Peder Walkendorp.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Geridh van der Lanken awapn gøre witerlikt oc openbare alle them som thænne scrift / høre eller see / oss æfter wor herres føthelsis aar thusendefirehundrethe vpa thet fyortende aar sancti Mathie apostoli dagh / haue seet oc skothet / oc hørt grangifleghe for oss ouerlæsit / eet opet perkmens breff wraghet oc wscrapet / oc j alle mate wfalsket / oc wmisthænkelikt / meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet / hele oc holdne oc alsthing wæl bewarit hwelkit breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wor alle den ghenen de dessen bref zen horen lezen (etc. = Dipl. Dan. 4. rk. VII nr. 136) ♦

Oc til mere witerlikheet / her vm haue wj latit wore jncigle hengis fore thænne scrift /

♦ Giuet aar oc dagh som fore screuit staar.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.