1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 16. januar 1402 sælger og skøder hr. Gerhard og hr. Heine Snakenborg, hr. Klaus Doget, hr. Peder Ågesen og hans moder, fru Anna, Frøslev i Stevns herred til dronning Margrete. I det andet fra samme dato erkender brødrene Gerhard og Heine Snakenborg, riddere, og deres søster, fru Anna, at de til dronning Margrete har overdraget alt det gods, de tidligere har haft i Danmark. I det tredje fra 1. september 1402 kvitterer hr. Gerhard Snakenborg dronning Margrete for 200 lødige mark, som hun skyldte for det gods, som han, hans broder Heine Snakenborg og hans søster Anna havde solgt til hende.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Geridh van der Lanken awapn gøre witerlikt oc openbare alle them som thænne scrift see æller høre oss æfter wor herres føthelsis aar thusendefirehundrethe pa thet fyortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh / haue seet oc skothet oc hørt grangiflighe fore oss ouerlæsen opne perkmens breff wraghedhe wskrapedhe oc j alle mate wfalskedhe oc wmisthænkelighe / meth sanne oc wisse hængendæ jncigle jnciglethe / hele oc holne oc alsthings wæl bewaredhe hwelke breff lude ordh fran ordh som her æfter screuit staar / ♦

Wy Geridh Snaghenborgh oc Heynæ Snaghenborgh (etc. = DD 1402. 16. jan., nr. 14020116001) ♦

Wy Gerit Snaghenborgh oc Hegnæ Snaghenborgh (etc. = DD 1402. 16. jan., nr. 14020116002) ♦

Jæk Geridh Snaghenborgh riddere (etc. = DD 1402. 1. sep., nr. 14020901001) ♦

Oc til mere witerligheet her vm haue wj latit wore jncigle hængis fore thænne scrift / ♦

Giuet aar oc dagh som fore screuit staar.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.