1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 28. december 1402 pantsætter broder Niels, abbed i Sorø kloster, det gods i Bjergsted, der var pantsat til ham af fru Gertrud, enke efter ridderen hr. Erik Barnimsen, til biskop Peder af Roskilde. I det andet fra 1. maj 1407 erklærer biskop Peder af Roskilde, at ridderen hr. Hans Podebusk har indløst det gods i Skarsholm, Bjergsted og Stokkebjerg, som han havde pantsat til ham.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre ell[er] see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firehwndrethe vpa th[et] fiortande aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hort grangifleghe fore oss ouerlasæn opne parkmens breff w ragheth oc w schrapeth oc j alle made w falskethe oc w misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc allstings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 1402. 28. dec., nr. 14021228001)

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 1407. 1. maj, nr. 14070501001)

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.