1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 11. februar 1406, hvorved biskop Bo og kapitlet i Århus bekender, at dronning Margrete har skænket gården Linde i Støvring herred samt noget gods i Tjærby, hvilket hun har i pant af hr. Bjørn Svendsen for 100 lødige mark, til oprettelsen af et sankt Klemens-alter i Århus domkirke med tilhørende gudstjeneste og en årtid for hende og hendes slægt.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Claws Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witherlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høræ æller see oss efter wor herres føthelsses aar thusendefirehwndrethæ vpa thet fiortende aar vpa sancti Mathie dagh aposteles haue seet oc skothet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlæset eet opet permæns breff w raghet oc w scrapet oc j alle made wfalsket oc w mistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc altings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wj Bo meth guths nathæ biscop j Arus (etc. = DD 1407. 9. apr., nr. 14070409002) ♦

Oc til meræ witherlicheet her vm hafwe wi ladet woræ jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.