1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 22. april 1407, hvorved biskop Peder og kapitlet i Roskilde kvitterer dronning Margrete for de 40.000 lybske mark, for hvilke hun og hendes far, kong Valdemar, havde pantsat Skanør og Falsterbo med tilhørende markeder.

Tekst efter A.

Tekst

[Wi Clawes Grupendale riddere Møl]eke oc Gerith van der La[nken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusen]defirehwndrethe vpa thet fi[ortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe fore oss owerlæset eet opet perm]ens breff wraghet oc wscrapet [oc j alle made wfalsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allst]ings wel bewareth hwilket breff luder [ordh fran ordh efter thy som her æfter følger] ♦

[Wii Pæther meth gutz nathe] (etc. = DD 1407. 22. apr., nr. 14070422001)

Oc til meræ witerlicheet her vm haue wi latit wore jncigle hængis ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.