1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 9. april 1407, hvorved biskop Bo og kapitlet i Århus bekender at have oppebåret af dronning Margrete til gavn for hendes og hendes slægts sjæle 1000 lødige mark til istandsættelse og forbedring af Århus domkirke og videre 600 lødige mark til køb af jordegods. Og for indtægten heraf skal kannikerne hver aften gøre en procession fra koret til vor frue alter og der synge lovsange.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witherlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusindefirehundrethe vpa thet fiortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæset eet opet permæns breff w raget oc w scrapet oc j alle made w falsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wj Bo meth guths nadhæ biscop j Arws (etc. = DD 1407. 9. apr., nr. 14070409003)

Oc til meræ witerlicheet her vm hafue wi ladet ware jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.