1414. 24. februar.


Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witherlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehwndrethe vpa thet fiortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh haffue seet oc skoet oc hørt grangifflighe fforæ oss owerlæset eet opet pærmæns breff wraghet oc wscrapet oc j alle made wfalsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet hele oc holdne oc allstings wel bewareth hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wi Eskill meth gudhs nadhe bisschopp j Ripe (etc = DD 1407. 19 sep., nr. 14070919001) ♦

Oc til mere witherlicheet her vm haue wi latet wore incigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.