1414. 24. februar.


Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witherlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss efter war herres føthelsses aar thusendefirehwndrethæ vpa thet fiortende aar sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe ffore oss owerlæset eet opet permæns breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w mistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet hele oc holdne oc allstings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wi Eskill meth gudhs nadhe bisschopp j Ripe (etc = DD 1407. 19. sep., nr. 14070919002) ♦

Oc til mere witherlicheet her vm hafue wi latet wore jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden 1. januar 2017 til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.