1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 1. november 1407, i hvilket biskop Bo og kapitlet i Århus erkender, at øen og den faste borg Kalø aldrig har tilhørt Århus bispestol.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witherlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelssæs aar thusendefirehundrethæ vpa thet fiortendæ aar sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe fore oss owerlæset eet opet pærmæns breff wraghet oc wscrapet oc j alle made wfalsket oc wmistenkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings welbewaret hwilket breff luder ordh fran ordh efter thy som her æfter følgher ♦

Wj Bo meth gudhs nathæ biscop j Arws (etc. = DD 1407. 1. nov., nr. 14071101001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hængis ffore thenne scrifft.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.