1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 17. april 1408, i hvilket biskop Peder af Børglum gør bekendt, hvor meget gods kirken har modtaget fra dronning Margrete, for hvilket en årtid skal holdes for hendes og hendes forældres sjæle.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethe vpa thet fiortende aar vpa sancti Mathie apostoli dagh haffue seet oc skoet oc hørt grangifflighe ffore oss owerlæset eet opet permæns breff w raget oc wscrapet oc j alle made wfalsket oc wmisthænkelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings wel bewaret hwilket breff luder ordh fran ordh efter thy som her efter følgher / ♦

Wj Pæther meth gudhs nadhe bisschop j Burglum (etc. = DD 1408. 17. apr., nr. 14080417002) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.