1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på fire breve. I det første fra 5. juli 1408, erklærer kong Erik, at fru Edel, enke efter ridderen hr. Barnim Eriksen, på rettertinget har skødet Skarsholm og alt det øvrige gods på Sjælland, som hun havde arvet efter sin mand og sin datter Johanne, til dronning Margrete. I det andet fra 10. juli 1408 erklærer kong Erik, at hr. Hans Podebusk, ridder, på rettertinget har skødet al sin ret til Skarsholm og Skarsholm fang samt det øvrige gods, han havde arvet efter sin hustru fru Johanne, fru Kristine, enke efter hr. Torben Pedersen, og fru Gertrud, til dronning Margrete. I det tredje fra 13. juli 1408 erklærer kong Erik, at fru Kristine, enke efter hr. Gevert Bydelsbak, på rettertinget har skødet al sin ret til Skarsholm og Skarsholm fang og andet gods på Sjælland til dronning Margrete. I det fjerde fra 16. juli 1408 erklærer kong Erik, at hr. Erik Bydelsbak, ridder, og Peder Grubbe på rettertinget har skødet al deres arveret til gods i Kundby, Bennebo, Snuderup, Jyderup og Søgård i Hjembæk til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

[Wj Clawes Grupendale] riddere [Moleke oc] Gerith van der [Lanken] awapn gø[re witerlicht oc open]bar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethe vpa [thet fiortæn]de aar vpa [sancti] Mathie apostoli [dagh haf]ue seet oc [skoet oc hørt] g[ran]gif[leghe fore oss ouerlæs]en opne pærkmens breff w ragheth oc w schrapeth oc j alle made w falskethe oc wmisthænckelighe meth sanne [oc wisse hæn]g[ende jn]cig[le jnci]glethe [hele oc] holdne [oc alstings wæl bewarethe huilke bre]ff [lude or]dh fran ordh æfter thy[1] som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia regnorum Dacie Suecie Norvegie Sclavorum Gotorumque rex (etc. = DD 1408. 5. jul., nr. 14080705001) ♦

Ericus dei gratia regnorum Dacie Suecie Norvegie Sclavorum Gotorumque rex (etc. = DD 1408. 10 jul., nr. 14080710003) ♦

Ericus dei gratia regnorum Dacie Suecie Norvegie Sclavorum Gotorumque rex (etc. = DD 1408. 13. jul., nr. 14080713001) ♦

Ericus dei gratia regnorum Dacie Suecie Norvegie Sclavorum Gotorumque rex (etc. = DD 1408. 16. jul., nr. 14080716001) ♦

Oc [til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wo]re jnciglæ hænges fore [thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis].

1. thy] indsat over linien.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.