1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 5. juli 1408, hvorved Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, sælger Skarsholm med tilliggende gods, som hun har arvet efter sin mand og efter sin datter Johanne, til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehwndrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opit pærkmens breff w raget oc w schrapet oc j alle made w falsket oc w mistænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jek Ædhle Jacops dotter (etc. = DD 1408. 5. jul., nr. 14080705002) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster