1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et landstingsvidne udstedt på Sjællands landsting 11. juli 1408, hvorved fru Edel Jakobsdatter, enke efter hr. Barnim Eriksen, solgte og skødede dronning Margrete sin arveret i Skarsholm. Landstingsvidnet indeholder tillige en vidisse af selve skødebrevet.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende fire hwndrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher / ♦

Wy Jens Gørstingæ landzdomeræ (etc. = DD 1408. 11. jul., nr. 14080711001) ♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wi ladet ware jnciglæ hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster