1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et landstingsvidne udstedt på Sjællands landsting 18. juli 1408, hvorved hr. Hans Podebusk solgte sin arv efter sin hustru Johanne Barnimsdatter til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehwndrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthænckelicht meth sa[nne oc] wis[se] hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher / ♦

Wy Jens Gørstingæ landzdomeræ (etc. = DD 1408. 18. jul., nr. 14080718001) ♦

Oc til mere witerlicheet her [vm haue wi ladet ware jnciglæ hænges fore] thenne scrift ♦

Giuet aar oc dagh som fore screuit staar.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster