1414. 24. februar.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et landstingsvidne udstedt 18. juli 1408 på Sjællands landsting af landsdommer Jens Gyrstinge og 17 andre, at Peder Grubbe og hr. Erik Bydelsbak skødede og overdrog dronning Margrete deres rettigheder i forskelligt gods i Tuse herred.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusendefirehwndræthe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Mathie apostoli dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff w raghet oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alstings wel bewaret huilkit breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wy Jens Gørstingæ landzdomeræ (etc. = DD 1408. 18. jul., nr. 14080718002) ♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wi ladet ware jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster