1414. 25. februar.


Johan Svarte sælger en gård i Malmø til Jens Madsen. Gården ligger nordøst for Malmøborgmesteren Niels Kuntzes badstue.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Köpebreef på een gård i Malmö som den ene borgaren därsammastädes[1] Johan Swarte såldt åth den andre Jöns Mattson. Datum dominica Carnisprivii som är den 2 martii[2] .

b) Forde Jahan Swartes åth Jöns Matzon gifne skiötebreef på een gård liggiandes öster norr Kunsis[3] badhstugu i Malmöe. Datum 1414.

1. därsammastädes] derefter udstreget såldt, reg. 2. dominica Carnisprivii som är den 2 martii] Datering åbenlyst forkert. Carnisprivii søndag faldt i 1414 18. februar. Det forhold, at skriveren daterer teksten helt frem til 2. marts, peger i retning af Carnisprivium vetus, som faldt 25. februar.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.