1414. 26. februar.


Magistraten i Malmø stadfæster Johan Svartes salg af en gård i Søndergade til Jens Madsen.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Magistratens i Malmöe gifne fastebref på[1] ofwanstående gård. Datum feria 2da carnisprivii som är 3 martii[2] 1414.

b) Ähn förde mäns bewiis eller sanningzskrifft innehållende dhet Johannes Swa<r>te[3] bortskiötte åth Jahan Matzon een sin gårdh liggiandes i Malmöe på Sönnergaata. Datum 1414

c) Magistraten i Malmö. 1419 (!).

1. på] o. l., reg. 2. Datum feria 2da carnisprivii som är 3 martii] Datering åbenlyst forkert. Carnisprivii søndag faldt i 1414 18. februar. Det forhold, at skriveren daterer teksten helt frem til 3. marts, peger i retning af dagen efter Carnisprivium vetus, som faldt 26. februar.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.