1414. 12. marts.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 9. november 1394, hvorved Anders Glob pantsætter alt sit øde gods i Hemdrup til Peder Andersen Munk, høvedsmand på borgen Hedegård, for 30 mark lybsk.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbare alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firehwndrethe vpa thet fiortænde aar vpa sancti Gregorii pape dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff v raghet oc v scrapet oc j alle made v falsket oc v misthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Andreas Gloob (etc. = DD 4. rk. V nr. 280) ♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wi ladet ware jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.