1414. 12. marts.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 18. september 1397 oplader Henneke Preen til biskop Peder af Roskilde det brev, han havde fået af den gamle hr. Henning Podebusk, og som lyder på de resterende penge for Dronningholm, samt hvad arv der kan tilfalde ham efter hans hustru, fru Beke. I det andet fra 10. april 1398 sælger Palle Jensen, bymand i Slagelse, sin arv efter fru Beke, Henneke Preens afdøde hustru, til biskop Peder af Roskilde.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thænne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusindefirehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpæ sancti Gregorii pape dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe ffore oss owerlæsnæ opnæ perkmens breff wraghædhe oc wscræpedhe oc j alle madæ wfalskedhe oc wmistenkelighæ meth sanne oc wisse hængende jncigle jncigledhe hele oc holdne oc allstings wælbewaredhe hwilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæk Hænnik Preen a wapn (etc. = DD 4. rk. VI nr. 371) ♦

Universis presentes litteras audituris seu visuris Palno Jønsson (etc. = DD 4. rk. VI nr. 559) ♦

Oc til mere witerlichet her vm hafue wy ladet ware jncigle hænges ffor thænne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

Frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.