1414. 30. marts.


Præsten Vinold Brockman sælger sin stenbod i Malmø til lundekannikken Jakob Pedersen.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Vinold Brokman präst sällier till canicken i Lund her Jacob Pettersen , sin stenboth, som han köpt af Agneta Clesdotter , liggendes näst wästen hoos ysterste stenbothen kallad de gamble klätebother i Malmöö. Datum[1] sexta feria proxima ante dominicam palmarum, som är den 24 martii 1414

b) Ähn forde Vinoldi Brockmans uthgifnes skiöthebreef åth her Jacobo Pädhersson angaende een klädebodh liggiandes i Malmöe wästan hoos dhen östersta steenbodh som man kallar gambla klädebodher. Datum 1414.

1. Datum] herefter udstreget 1414.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.