1414. 2. april.


Lars (Jensen) Mus på Stenalt pantsætter to gårde i Funder.

Tekst efter A-reg.

Tekst

Item et pante breff paa ij gaarde vdj Funder aff Las Mus paa Stenolt / ♦

Datum mcdxiiijo feria 2a post dominicam palmarum : ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.