1414. 11. april . Ribe


Peder (Lykke (Bille)), biskop i Ribe, forordner og bestemmer med kapitlets samtykke følgende statutter for kirken i Ribe:

1) Enhver residerende kannik, der uden lovlig undskyldning udebliver fra domkirkens kor på en af de store festdage, skal betale 1 skilling grot i bøde for hver fest.

2) Enhver residerende kannik, der opholder sig i byen om lørdagen, skal, når der ikke er landshellig kirkefest (festum populi), indfinde sig i kapitlet inden prim (dagens første tidebøn) er afsluttet og deltage i kirkens anliggender og må ikke gå igen, før forretningerne er bragt til ende, medmindre han får lov af kapitlet; bøden for udeblivelse er 1 hvid for hver dag.

3) Enhver klerk i Ribe stift, som ønsker at lade sig præstevie, skal, hvis kantoren og kapitlet fordrer det, udføre vikartjeneste i domkirken i to år, medmindre biskoppen ønsker vedkommende i sin tjeneste.

4) Enhver præst, der opholder sig i Ribe by eller dens umiddelbare nærhed, skal, medmindre lovligt forhindret, rettidigt indfinde sig i domkirkens kor i passende dragt inden processionen ved de store fester, tidebønnerne og højmesserne samt på søndage; bøden for udeblivelse er 1 skilling lybsk for hver time.

Udøvelsen af disse bestemmelser pålægges kantoren, som skal have fuldmagt til at opkræve bøderne og eventuelt tvinge de skyldige under trussel om fortabelse af embede.

Tekst

In nomine sancte et individue trinitatis amen. ♦

Ad decorem domus dei et cultum divinum magis ampliandum nos Petrus dei gratia episcopus Ripensis cum concilio et consensu dilecti capituli nostri Ripensis statuimus et ordinamus infrascripta inviolabiliter observanda. ♦

Primo quod quilibet canonicus residens, qui se absentaverit a choro sine legittimo impedimento in aliquo summorum festorum, solvat pro quolibet festo i solidum grossorum in pena. ♦

Item quod quilibet canonicus residens, qui fuerit in civitate, qualibet sexta feria, quando non est festum populi, veniat ad capitulum ante finitam primam pro negociis ecclesie pertractandis, nec inde exeat sine licencia capituli, antequam negocia dicta sint pertractata, sub pena i albi pro quolibet die capitulari. ♦

Item quod quilibet clericus nostre dyocesis volens ad gradum sacerdocii promoveri, teneatur vicariatus officium in ecclesia nostra Ripensi, dum per cantorem et capitulum fuerit requisitus, per duos annos, salvo sibi salario consweto, in sacris ordinibus adimplere, nisi illi, quos ad servicium nostrum duxerimus advocandos. ♦

Item quod quilibet sacerdos in civitate Ripensi vel ejus suburbio commorans, dummodo alias non fuerit legittime impeditus, teneatur in summis festis, horis divinis, scilicet primis, vesperis et secundis ac summis missis tempestive ante processionem in choro ecclesie nostre Ripensis finaliter interesse in habilibus convenientibus, ac eciam in diebus dominicis ad processionem sollempnem, quilibet sub pena i solidi Lubicensis de absencia cujuslibet hore. ♦

Ut autem hec statuta debitum sorciantur effectum, execucionem horum statutorum domino cantori, qui pro tempore fuerit, committimus, dantes sibi plenam auctoritatem a delinquentibus et rebellibus penam predictam exigendi et eos sub pena privacionis ab officio cohercendi.

In cujus rei firmiorem evidentiam sigillum nostrum una cum sigillo nostri capituli presentibus duximus apponendum. ♦

Data et acta sunt hec in domo nostra capitulari anno domini mcd xiiii, quarta feria pasche. ♦

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.