1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på 7 breve.

Det første fra 16. april 1349 er et tingsvidne af Middelsom herredsting, hvorved Niels Hase og hans søster Ingerd har skødet Jens Brandsen alt det gods, som deres moder fru Margrete efterlod sig med undtagelse af en gård i Vinge, fjerdeparten i Od samt en toft i Vinkel.

Det andet fra 19. februar 1349 er ligeledes et tingsvidne fra middelsom herredsting om, at Niels Hase og hans søster Ingerd har skødet deres stedfader Jens Brandsen og deres halvsøskende alt det gods, som deres moder fru Margrete efterlod sig, undtagen en gård i Vinge, fjerdeparten i Od samt en toft i Vinkel.

I det tredje fra 3. april 1345 frafalder Ingerd, enke efter Jens Nielsen af Od, Peder Jensen af Bidstrup og Niels Jensen af Dal deres krav overfor Jens Brandsen om et nyt arveskifte efter Jens Nielsen og godkender den arvelod, som Jens Brandsen har fået tildelt som Jens Nielsens svigersøn.

Det fjerde er et tingsvidne af Middelsom herredsting fra 14. juni 1347 om, at Ove krage i striden med Jens Brandsen om gods i Tygestrup har frafaldet alle krav.

Det femte er ligeledes et tingsvidne fra Middelsom herredsting fra 13. juli 1346, hvoved godset i Tygestrup er tilkendt Jens Brandsen.

Det sjette er en voldgiftsdom fra 8. juni 1346, hvorved Niels Jensen af Løjstrup, Jens Jakobsen og Peder Jensen erklærer, at de som voldgiftsmænd i striden mellem Jens Brandsen og Ove Krage har afsagt den kendelse, at godset i Tygestrup tilkommer Jens Brandsen.

I det syvende fra 25. januar 1347 erklærer Peder Jensen af Od, Niels Jensen af Vinkel, Jens Høg og Karl Assersen, at de har indført Jens Brandsen i gods i Tygestrup efter kong Valdemars befaling.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelsæs aar thusendefirehundræthe vppa thet fiortendæ aar vppa quasimodogeniti sondagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe fore oss owerlæsnæ opnæ pærkmæns breff w raghedhæ oc w scrapedhe oc j alle made w falskedhe oc w misthenkelighe meth sanne oc wissæ hængende jncigle jnciglede hele oc holdne oc allstings wel bewaredhe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 3.rk. III nr. 126) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 3. rk. III nr. 117) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 3. rk. II nr. 142) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 3. rk. II nr. 358) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 3. rk. II nr. 258) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 3. rk. II nr. 256) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 3. rk. II nr. 324) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle henges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.