1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 10. februar 1350, hvorved Mikkel Krabbe pantsætter sin gård i Torup til Jens Brandsen for en gæld på 2 mark sølv.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter war herres føthe<l>sses aar thusende firehundrethe vpa thet fiortænde ar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff v raghet oc v scrapet oc j alle made v falsket oc vmisthænckelicht meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Michael Krabbe (etc. = DD 3. rk. III nr. 243) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.