1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det ene fra 15. august 1353 erkender Lars Nielsen af Dalsgårde at skylde Knud Hågensen seks mark sølv og pantsætter sit gods i Vrå herfor. Det andet er et tingsvidne af Rinds herresting om, at Knud Hågensen aldrig har afhændet en gård i Knudstrup, men hvert år på dette ting anket over, at den ulovligt var forholdt ham.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre <eller> see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa quasimodogeniti søndach hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff vraghethe oc vscrapethe oc j alle made vfalskethe oc vmisthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc allsthings wæl bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Laurentius Niclessøn (etc. = DD 3. rk. IV nr. 49)[1]

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicholaus sacerdos de Ebthorp (etc. = DD 3. rk. VII nr. 235)[2]

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Omnibus presens scriptum cernentibus Laurentius Niclessøn (etc. = DD 3. rk. IV nr. 49)] Det vidimerede brev er markeret med en lodret streg i venstre margin. 2. Omnibus presens scriptum cernentibus Nicholaus sacerdos de Ebthorp (etc. = DD 3. rk. VII nr. 235)] Det vidimerede brev er markeret med en lodret streg i venstre margin.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.