1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 6. juli 1357 erklærer kong Valdemar 4. Atterdag, at Peder Nielsen på rettertinget har skødet en gård i Vester-Bølle til marsken hr. Palle Jensen. I det andet fra 27. januar 1354 giver kong Valdemar 4. Atterdag Peder Nielsen låsebrev på samme gård i Vester-Bølle.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlich oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herres føthelses aar thusendefirehundræthe vpa thet fiortendæ aar vppæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæsnæ opnæ perns breff w raghedhæ oc w skrapedhæ oc j alle made wfalskedhe oc wmisthenkelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle incigledæ hele oc holdne oc allstings wælbewaredhe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy her æfter følgher ♦

Valdemarus dei gratia Danorum Sclavorumque rex (etc. = DD 3. rk. V nr. 49)[1]

Valdemarus dei gratia Danorum Sclavorumque rex (etc. = DD 3. rk. IV nr. 96)[2]

Ok til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet ware jncigle henges ffor thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Valdemarus dei gratia Danorum Sclavorumque rex (etc. = DD 3. rk. V nr. 49)] Det vidimerede brev er markeret med en lodret streg i venstre margin. 2. Valdemarus dei gratia Danorum Sclavorumque rex (etc. = DD 3. rk. IV nr. 96)] Det vidimerede brev er markeret med en lodret streg i venstre margin.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.