1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 21. maj 1363 pantsætter Lars Uffesen, ridder, gods i Elsborg, Vrå, Stabel, Ulbjerg, Gedsted, Knudstrup, i Vester-Bølle sogn og i Ellidshøj til Knud Hågensen, som tidligere havde skødet godset til ham. I det andet fra 29. september 1388 pantsætter Hågen Knudsen alt det gods, som hans afdøde fader Knud Hågensen havde i pant fra ridderen hr. Lars Uffesen, til Keld Keldsen, søn af hans faders søster, for 120 lødige mark sølv.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thennæ scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusendefirehundræthe vpe thet fiortænde aar wppa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæsnæ opnæ perns breff w raghedhe oc w skrapædhæ oc j alle made w falskedhe oc w misthenkelighæ meth sanne oc wisse hængende jncigle jncigledhe hele oc holdne oc allstings wælbewaredhe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Laurentius Offessøn [1] (etc. = DD 3. rk. VI nr. 341) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Haquinus Knwtssøn [2] (etc. = DD 4. rk. III nr. 436) ♦

Ok til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet wore jncigle hænges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Laurentius Offessøn ] Understreget. 2. Haquinus Knwtssøn ] Understreget.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.