1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 24. august 1365, hvorved Margrete Jakobsdatter, enke efter hr. Palle Jensen, giver afkald på gods i Bølle til fordel for Knud Hågensen.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wappn gøre witerlicht oc openbar alle the som thænne scrifft høre eller[1] see oss æfter war herres føthelsæs aar thusendefirehundrethe vppæ thet fiortendæ aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe fore oss owerlæset eet opet perns breff w raget[2] oc w scrapet oc j alle made w falsket oc w mistenkelicht meth sanne oc wissæ hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings[3] wælbewaret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Margareta Jacobs dotter (etc. = DD 3. rk. VII nr. 280) ♦

Ok til mere wyterlicheet her vm hafue wy ladet wore jncigle hænges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. eller] eeller A. 2. raget] r rettet fra et andet nu ikke synligt bogstav. 3. allstings] ll rettet fra et andet nu ikke synligt bogstav.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.