1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på brev fra 1. maj 1371, hvorved Torkil Jensen pantsætter alt sit gods i Fandrup til Niels Jensen til Alsbjerg for otte mark sølv.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelses <aar> thusendefirehundræthe vppæ thet fiortendæ aar vppæ quasimodogeniti søndagh haue seet oc skoet oc hørt grangiffleghæ fore oss owerlæset eet opet perns breff w raget oc w skrapet oc j alle made w falsket oc wmisthenkelicht meth sannæ oc wissæ hengende jncigle jncigledhe helt oc holdet oc allstings wælbewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Therkillus Jønssøn (etc. = DD 3. rk. IX nr. 30) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle hænges for thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.