1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 26. marts 1380 pantsætter Niels Jensen fra Klæstruplund tre bol i Djørup til Peder Andersen Munk for tre mark lødigt sølv for en periode på tre år. I det andet fra 5. maj 1394 bevidner Års herredsting, at Peder Andersen Munk har skaffet sig vidnesbyrd om, at præsten hr. Niels i Skyum pantsatte gods i Himmersyssel, der tidligere tilhørte Niels Buk, til hr. Troels, provst sammesteds, og at denne pantsatte det til Peder Andersen Munk. Endvidere solgte Bodil, arving efter Niels Buk, sin arveret til samme gods til Peder Andersen Munk.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hort grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff v raghethe oc vscrapethe oc j alle made vfalskethe oc vmisthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus[1] presens scriptum visuris seu audituris Nicolaus Jønsson [2] de Klepstrop (etc. = DD 4. rk. II nr. 12) ♦

Omnibus[3] presens scriptum frater Petrus (etc. = DD 4. rk. V nr. 204) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle henges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Omnibus] Det vidimerede brev angives med en lodret streg i venstre margin. 2. Nicolaus Jønsson ] understreget, A. 3. Omnibus] Det vidimerede brev angives med en lodret streg i venstre margin.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.