1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 2. februar 1390 overdrager Gevert Berlin, væbner, alle sine øde jorder på Sundby mark, som han har arvet efter ridderen Niels Esgesen, til Niels Myg. I det andet fra 25. februar 1388 pantsætter Terkel Pe, væbner, sine øde jorder i Ås til Niels Myg for fire mark sølv i penge og de tilhørende bygninger for yderligere to mark sølv. I det tredje fra 12. december 1382 pantsætter Niels Smalstede alt sit gods i Sindbjerg sogn til væbneren Niels Myg for 24 mark lødigt sølv.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale[1] riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc [op]enbar alle the som thenne scrifft høre eller se oss æfter wor herres føthelses aar thusende firehundræthæ vpæ thet fiortende aar vpæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe ffore oss owerlæs[n]æ opnæ permæns breff w raghedhe [oc w scrap]edhe oc j alle made w falskedhe oc w mistenkelighe meth sanne oc wisse hengende jncigle jncigledhe hele oc holdne [oc] alsthings welbewaredhe hwilke breff lude ordh fran ordh æfter th[y] <som> her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 4. rk. IV nr. 188)

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 4. rk. III nr. 348)

Omnibus presens scriptum cernentibus (etc. = DD 4. rk. II nr. 287)

Ok til mere witerlicheet hær vm hafue wy ladet wore jncigle henges ffor thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Grupendale] nasalstreg over esynes at mangle, hvorfor læsemåden muligvis skal være Grupedale, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.