1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 29. september 1393, hvorved Ingvar Pedersen Tranekær pantsætter sit gods i Vinkel sogn til ridderen hr. Kristian Vendelbo for 20 mark lybsk.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelses[1] aar thusendefirehundræthe vpæ thet fiortendæ aar vppæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifflighe ffore oss owerlæsit eet opet perns breff w raget oc w scrapet oc j alle made wfalsket oc wmistenkelicht meth sannæ oc wissæ hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings wæl<be>waret hwilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Ingwarus Pætherssøn (etc. = DD 4. rk. 5 nr. 81)

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle henges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. føthelses] Det første s rettet fra e, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.