1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 17. september 1394 udsteder Slet herredsting vidne om, at Anders Glob overdrager Peder Andersen Munk alt sit pantsatte gods. I det andet fra 4. maj 1396 udsteder Slet herredsting vidne om, at Peder Andersen Munk har fået vidnesbyrd om, at gården Povtrup, der var pantsat til ham af Anders Glob, ligger i Næsborg sogn.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundræthe vpa thet fiortænde aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff vraghethe oc vscrapethe oc j alle made vfalskethe oc vmisthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle inciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus[1] (etc. = DD 4. rk. V nr. 260)

Omnibus presens scriptum cernentibus[2] (etc. = DD 4. rk. VI nr. 57)

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Omnibus presens scriptum cernentibus] Det vidimerede brev er markeret med en lodret streg i venstre margin, A. 2. Omnibus presens scriptum cernentibus] Det vidimerede brev er markeret med en lodret streg i venstre margin, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.