1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 2. marts 1396, i hvilket kong Erik 7. af Pommern tildømmer Peder Andersen Munk Hesselgård.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusendefirehundrethe vpa thet fiortændæ aar vpa quasimodogeniti søndach hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff vraghet oc vscrapet oc j alle made vfalsket oc vmisthænckelicht meth sant oc wist hængende jncigle jnciglet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia Danorum Noricorum Sclavorum Gothorumque rex ad regnum Svecie jus habens et dux Pomeranorum (etc. = DD 4. rk. VI nr. 21)

Oc til mere witerlicheet her vm haue wi ladet wore jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.