1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 23. juni 1397 sælger Kjeld Kjeldsen alt det gods i Nørrejylland, som han arvede efter Knud Hågensen, til Peder Andersen Munk. I det andet fra 2. september 1406 erklærer kong Erik 7. af Pommern, at Munk af Hedegård på rettertinget har skødet al den ret, han har erhvervet i Kjeld Kjeldsens arvegods i Nørrejylland, til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herres føthelses aar thusendefirehundrethe vpæ thet fiortende aar vppæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe fore oss owerlæsnæ opnæ perns breff w raghede oc w skrapedhe oc j alle made w falskedhe oc w misthenkelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle incigledhe hele oc holdne oc allstings wælbewaredhe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus [1] (etc. = DD 4. rk. VI nr. 332)

Ericus dei gratia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclavorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis[2] (etc. = DD 1406. 2. sep., nr. 14060902001)

Ok til mere witerlicheet her vm hafue wy ladet wore jncigle henges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Omnibus presens scriptum cernentibus ] Det vidimerede brev er markeret med en lodret streg i venstre margin, A. 2. Ericus dei gratia regnorum Dacie Swecie Norwegie Sclavorum Gothorumque rex et dux Pomeranensis] Det vidimerede brev er markeret med en lodret streg i venstre margin, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.