1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 23. marts 1406, hvorved Peder Høg af Tandrup stadfæster det skøde, som hans far, hr. Bo Høg, havde givet kong Valdemar på den befæstede gård Ørum i Thy, og overdrager gården til kong Erik 7. af Pommern og dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht [oc] openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter war herres føthelses aar thusendefirehundrethe vpæ thet fiortende aar vpæ then søndagh man quasimodogeniti siwnger hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlæset eet opet perns breff wraget oc w scrapet oc j alle made v falsket oc v mistenckelicht meth sanne oc wisse hengende jncigle [jnciglet] helt oc holdet oc allstings wælbewaret hwilket breff luder ordh fran ordh eft[er] thy som her æfter følgh[er] ♦

Jæk Pæther Høgh aff Tandorp (etc. = DD 1406. 23. mar., nr. 14060323001) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle hænges ffor thænnæ scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.