1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 6. maj 1406, hvorved Niels Gundesen og Lars Maltesen, arvinger efter Elene Hvids, forpligter sig til at overholde det skøde på Øland og Rosholm i Thy med tilhørende gods og fæstere, som Elene Hvids gav kong Valdemar og hans arvinger.

Tekst efter A.

Tekst

Wi Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken a wapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundrethe vpa thet fiortænde aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet och skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæset eet opet pærkmens breff v raghet oc v scrapet oc j alle made v falsket oc v misthænckelecht meth sanne oc wisse hængende jncigle jncighlet helt oc holdet oc alsthings wel bewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Wy Nicles Gunnessøn (etc. = DD 1406. 6. maj, nr. 14060506001) ♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wi ladet wore jncigle henges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.