1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve.

Det første er fra 17. maj 1406, hvorved kong Erik 7. af Pommern erklærer, at væbnerne Peder Høg og Niels Krabbe på kongens retterting har overgivet al deres ret til Tranders til ridderen hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

Det andet er fra 19. maj 1406, hvorved kong Erik erklærer, at fru Inger, enke efter Mikkel Krabbe, på rettertinget har skødet al sin ret i Tranders til dronning Margrete.

Det tredje er ligeledes fra 19. maj 1406, hvorved Peder Høg og Niels Krabbe overlader og skøder på deres egne og deres arvingers vegne, specielt Peder Høgs datter Sofie, forskelligt opregnet jordegods i Nørre og Sønder Tranders til kong Erik og dronning Margrete og kronen.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle[1] the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firæhundræthe vpa thet fiortænde aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet och skoet ok hørt grangiffleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff v raghethe oc v scrapethe ok j alle made v falskethe oc v misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 17. maj, nr. 14060517001) ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 19. maj, nr. 14060519004)♦

Wj Pæther Høgh oc Nicles Krabbe (etc. = DD 1406. 19. maj, nr. 14060519003)♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet woræ jncigle hænges fore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. alle] alle alle, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.