1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve.

I det første fra 6. august 1406 lover Niels Eriksen og hans hustru Sofie Pedersdatter at fuldbyrde det skøde, hvormed Sofies fader Peder Høg og Jens Mikkelsen Krabbe har skødet og overladt dronning Margrete og kong Erik 7. af Pommern deres mulige ret til forskelligt gods i Sønder og Nørre Tranders m.m., og giver afkald på alle krav på dette gods.

I det andet fra 30. juli 1406 erklærer kong Erik, at Niels Eriksen og hans hustru Sofie på rettertinget har skødet al deres ret til godset Tranders til dronning Margrete.

I det tredje fra 6. september 1406 erkender Stig Munk og Niels Krabbe at have modtaget 100 lødige mark af hr. Mogens Munk på dronning Margretes vegne til Niels Eriksen, husfoged på Ribe, og hans hustru Sofie for deres mulige rettighed i Sønder og Nørre Tranders.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller ssee oss æfter war herres føthelses aar thusendefirehundræthe vppæ thet fiortende aar vppæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlæsnæ opnæ pærkmæns breff w raghedhæ oc w skrapedhæ oc j alle made w falskedhe oc wmisthenkelica meth sannæ oc wisse hængende jncigle jncigledhe hele oc holdne [oc] allstings wælbewarethe huilke breff [lu]de ordh f[ran] ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Jæk Niels Ericsøn (etc. = DD 1406. 6. aug., nr. 14060806001) ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 30. jul., nr. 14060730001 )♦

Wy Stigh Munk (etc. = DD 1406. 6. sep., nr. 14060906003 )♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wy ladet wore jncigle henges for thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.