1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på fire breve.

I det første fra 14. august 1406 erklærer kong Erik 7. af Pommern, at Esger Degn og 14 andre på rettertinget har skødet enge og grundstykker i og ved Nørholm samt deres ret til det grundstykke, hvorpå Nørholm ligger, til dronning Margrete.

I det andet fra 14. august 1406 erklærer kong Erik, at hr. Peder af Hodde, og hr. Troels, kannik og kantor i Ribe, på rettertinget henholdsvis har solgt grundstykker og enge ved Nørholm, Udmarksenge, i Oderstorp, i Hoddevig og gården Kviksbæk til dronning Margrete.

I det tredje fra 20. august 1406 overlader og skøder ærkedegnen Jens Helt, kantoren Troels og hele kapitlet i Ribe til dronning Margrete Ribe domkirkes mulige ret til den jord, hvor borgen Nørholm ligger, og omliggende agre og enge med mølle og å, samt endvidere domkirkens ret til gården Kviksbæk.

I det fjerde fra 20. august 1406 erkender Peder af Hodde, præst i Tistrup, og Niels Jensen, kirkeværge, at de med samtykke af biskop Eskil af Ribe og provst Otto af Vardesyssel har overladt og skødet til dronning Margrete de mulige rettigheder, Hodde og Tistrup kirker havde i de volde, som Nørholm nu står på, med forskellige tilliggender samt i det gods, som afdøde hr. Jon Jakobsen og fru Elisabeth hidtil havde haft i deres besiddelse.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lancken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusendefirehundræthe vpa thet fiortænde aar vpa quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff v raghethe oc v scrapethe oc j alle made v falskethe oc v misthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia[1] (etc. = DD 1406. 14. aug., nr. 14060814004) ♦

Ericus dei gratia[2] (etc. = DD 1406. 14. aug., nr. 14060814003) ♦

Wy Jens Helt ærchediækn[3] (etc. = DD 1406. 20. aug., nr. 14060820003) ♦

Jæk Pæther aff Hoddy prest j Tiistorp[4] (etc. = DD 1406. 20. aug., nr. 14060820002) ♦

Oc til mere witerlichet her vm haue wy ladet wore jncigle henges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

1. Ericus dei gratia] understreget, A. 2. Ericus dei gratia] understreget, A. 3. Wy Jens Helt ærchediækn] understreget, A. 4. Jæk Pæther aff Hoddy prest j Tiistorp] understreget, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.