1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve.

I det første fra 31. august 1406 erklærer kong Erik 7. af Pommern, at Torkil Myg og hans hustru Bodil og hendes søster Mette på rettertinget har skødet godset Vig til ridderen Mogens Munk på dronning Margretes vegne.

I det andet fra 5. oktober 1406 tildømmer kong Erik Danmarks krone det gods i Vig, som Torkil Myg ikke inden den fastsatte frist havde dokumenteret sin ejendomsret til.

I det tredje fra 6. september 1406 afhænder og skøder Torkil Myg, hans hustru Bodil Gundesdatter og dennes søster Mette Gundesdatter deres mulige rettigheder i gården Vig i Thy med tilhørende gods, bl.a. fem gårde kaldet Sigtrygs gods, til dronning Margrete og hendes efterkommere. Desuden overlader og skøder nævnte Mette sine mulige rettigheder i Brøndum og Rolstrup samt Povl Globs gods.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere [Moleke oc] Gerith van der Lanken awap<n> gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres [føthelsses] aar thusendefirehundræthe vpæ thet fiortænde aar vppæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet [oc hørt] grangiffleghe ffore oss owerlæsnæ opnæ permæns breff w raghedhe oc w scrapedhe oc j alle made w falskedhe oc [w mi]stenkelighe <meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe>[1] hele oc holdne oc allstings wæl bewaredhe hwilke breff lude ordh fran ordh æfter thy <som> her [æfter] følgher ♦

Ericus[2] dei gratia(etc. = DD 1406. 31. aug., nr. 14060831001) ♦

Ericus dei gratia[3] (etc. = DD 1406. 5. okt., nr. 14061005002) ♦

Jæk Thorkell Myg[4] (etc. = DD 1406. 6. sep., nr. 14060906005) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet wore jncigle henges ffor thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

1. <meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe>] mangler i A; tilføjet efter de øvrige vidisser af samme dato. 2. Ericus] understreget, A. 3. Ericus dei gratia] understreget, A. 4. Jæk Thorkell Myg] understreget, A.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.