1414. 15. april.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på et brev fra 7. september 1406, hvorved kong Erik 7. af Pommern erklærer, at ridderen hr. Mogens Munk på rettertinget har skødet gods i Vesterbølle, Knudstrup, Torup, Østerbølle og Årslev til dronning Margrete.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Moleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter wor herres føthelses aar thusendefirehundrethe vppæ thet fiortende aar vpæ quasimodogeniti søndagh hafue seet oc skoet oc hørt grangiffleghe ffore oss owerlæset eet opet per[mæns] breff w raghet oc w skrapet oc j alle made w falsket oc w misthænkelicht meth sanne oc wisse hengende jncigle jnciglet helt oc holdet oc allstings welbewaret huilket breff luder ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Ericus dei gratia (etc. = DD 1406. 7. sep., nr. 14060907001) ♦

Oc til mere witerlicheeth her vm haue wy ladet ware jncigle henges ffor thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.