1414. 25. april.


Væbneren Niels Eskilsen testamenterer gods og penge til privatpersoner og Bosjö kloster.

Tekst efter registraturerne.

Tekst

a) Nilss Eskillson wäpneres åth Bosiö closter sampt andre privatz personer uthgifne testementz breef af åthskillige saaker och handlingar bestående. Datum die beati Marci evangelistæ 1414.

b) Nilss Eskilsons åth Bosiö closter sampt andra privatz personer uthgifne testementz breef af åthsillige saaker bestående. Datum 1414.

c) Nilss Eskilsson wapnares uthgifne testementz bref åth åthskillige personer i bland hwilcka funnes Bosiö closter jungfruer wara några penninger forarde effter han i closteret hade sin lagerstad. Datum 1414.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.