1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på tre breve. I det første fra 25. april 1388 pantsætter Niels Kvie alt sit og sine søstres arvegods i Almindsyssel og Nybøl til Jakob Grumsen for 100 mark lybske penge. I det andet fra 6. april 1399 sælger Niels Kvie og hans søstre deres gods i Almindsyssel til Henneke Limbæk af Gram, væbner. I det tredje, ligeledes fra 6. april 1399, sælger Niels Kvie og hans søstre alt deres gods i Malt herred og i øvrigt i Vardesyssel ligeledes til Henneke Limbæk.

Tekst efter A.

Tekst

Wy Clawes Grupendale riddere Møleke ok Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht ok openbar alle the som thenne scrifft høre eller see oss æfter war herris føthelses aar thusendefirehundræthæ vpa thet fiortende aar vpæ beatorum Philippi et Jacobi apostolorum dagh hafue seet ok skoet oc hørt grangiffleghæ fore oss owerlæsnæ opnæ pærkmæns breff w raghedhæ oc w skrapedhæ ok j alle made w falskedhe oc w misthenkelighe meth sanne oc wisse hengende jncigle jnciglede hele oc holdnæ oc allstings wæl bewaredhe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som hær æfter følgher ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus Nicolaus Quigh salutem in domino (etc. = DD 4. rk. III nr. 377) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus ego Nicolaus Qwyæ (etc. = DD 4. rk. VII nr. 41) ♦

Omnibus presens scriptum cernentibus ego Nicolaus Qwyæ (etc. = DD 4. rk VII nr. 42) ♦

Ok til mere witerlichet her vm hafue wy ladet wore jncigle henges ffore thenne scrifft ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.