1414. 1. maj.


Klaus Grubendal, ridder, og Moleke og Gert van der Lanken, væbnere, udsteder vidisse på to breve. I det første fra 7. januar 1399 pantsætter brødrene Peder Sommer, Thomas og Peder Troelsen, kaldet Gedsted, alt deres gods i Gedsted og andetsteds i Rinds herred til hr. Kristian Vendelbo for 120 lødige mark. Det andet brev fra 23. juni 1399 er Rinds herredstings vidnebrev på transaktionen.

Tekst efter A.

Tekst

Wj Clawes Grupendale riddere Møleke oc Gerith van der Lanken awapn gøre witerlicht oc openbar alle the som thenne scrift høre eller see oss æfter wor herres føthelsses aar thusende firehwndrethe vpa thet fiortænde aar vpa beatorum Philippi et Jacobi apostolorum dagh hafue seet oc skoet oc hørt grangifleghe fore oss ouerlæsne opne pærkmens breff vraghethe oc vscrapethe oc j alle made vfalskethe oc vmisthænckelighe meth sanne oc wisse hængende jncigle jnciglethe hele oc holdne oc alsthings wel bewarethe huilke breff lude ordh fran ordh æfter thy som her æfter følgher ♦

Allæ thettæ breff seer ælder hører (etc. = DD 4. rk. VII nr. 4) ♦

Wi Lawi meth gwths nathæ biskop ij Wiborgh (etc. = DD 4. rk. VII nr. 73) ♦

Oc til mere witerlicheet her vm haue wy ladet ware jncigle hænges fore thenne scrift ♦

Datum anno et die supradictis.

Oversættelse

I perioden frem til 30. juni 2021 vil redaktionen udelukkende udarbejde tekster.